VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot 40op

Erikoistumiskoulutus40op

Haluatko olla mukana?

Erikoistumiskoulutus syventää perusteet-koulutuksen kaikkia oppeja: ytimenä on edelleen oma kokemuksellisuus, mutta saat paljon valmiuksia työotteen syvempään omaksumiseen. Luvassa on taiteellisia ja terapeuttisia työpajoja, vierailevia luennoitsijoita ja voimauttavan valokuvan menetelmän ymmärtämistä tukevaa teoriaa.

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot on suunnattu hoidollisen, pedagogisen ja terapeuttisen alan työntekijöille (laajasti), jotka ovat aiemmin suorittaneet voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet –koulutuksen (8 tai 10 op, hoidollinen tai työyhteisön kehittämispainotus). Kyseessä on voimauttavan valokuvan menetelmäohjaajaksi valmistava jatkokoulutus, joka muodostaa menetelmän ammatillisten täydennyskoulutusten toisen moduulin. Erikoistumiskoulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä, Miina Savolainen. 2020 alkava jatkoryhmä on järjestyksessään kuudes.

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutuksessa syvennetään peruskurssilla saatuja valmiuksia käyttää menetelmää työyhteisön kehittämisessä ja hoidollisessa asiakastyössä, monimuotoisessa ihmisten välisessä kohtaamisessa ja identiteettityössä. Keskiössä on voimauttavan valokuvan menetelmän mukaisen, dialogisen, katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen omaksuminen osana vaikuttavampaa ja merkityksellisempää ihmistyötä. Työskentelyn rinnalla kulkee henkilökohtainen valokuvaprosessi ja omien ilmaisullisten ja voimauttavien taitojen vahvistaminen. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, vertaisryhmäelementtejä sekä henkilökohtaista ohjausta.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan teoriaan ja etiikkaan sekä menetelmän taiteellisiin tekniikoihin. Kolmen vuoden ja 19 lähijakson kokonaisuus sisältää projektitöitä, luento-opetusta, vierailevia luennoitsijoita, ammattiriihityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta, taiteellisia intensiivikursseja, kuvausretkiä, kirjallisuutta sekä taiteellisen päättötyöprojektin. Koulutuksessa syvennetään menetelmän sovellustaitoja mm. ryhmän ohjaamisessa, terapeuttisessa yksilöprosessissa sekä perhetyössä. Osallistujan työyhteisö pääsee hyötymään koulutuksesta jo sen kestäessä lukuisten voimauttavien valokuvaprosessien muodossa.

Valmistuva erikoistujaryhmä toteuttaa halutessaan Lempeä Katse -lopputyönäyttelyn sekä -yleisöseminaarin valmistumisensa jälkeen. Mahdollisen näyttelyprojektin työpanos ja kustannukset eivät sisälly 40op:n laajuiseen koulutukseen ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Menetelmäohjaajaksi valmistuneen tai hänen työnantajansa on mahdollista rekisteröityä viralliseksi voimauttavan valokuvan menetelmälisenssin haltijaksi. Lisenssi oikeuttaa erilaisten menetelmäpalveluiden myymisen. Koulutus sopii siis myös yrittäjille tai omassa työyhteisössään kouluttajan roolissa toimivalle työntekijälle. Voimauttavan valokuvan menetelmän soveltaminen oman, ei-kaupallisen perustyön sisällä, ei sen sijaan edellytä lisenssiä.

Voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen valitaan neljätoista opiskelijaa hakemuksen sekä aiemman menetelmätyöskentelyn perusteella. Moniammatillisuus huomioidaan ryhmän koostumuksessa.

Sisältö:
Henkilökohtainen voimauttava prosessi
Ammatillinen kasvu voimauttavan valokuvan työotteessa
Voimauttavan valokuvauksen tekniikat ja ilmaisu
Voimauttavan valokuvan teoria
Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä
Voimauttava valokuva pedagogisena ja terapeuttisena asiakastyön välineenä
Menetelmää tukevat teoriat ja tekniikat
Päättötyö – Oman työn kehittämisprojekti

+ Mahdollinen Lempeä Katse – Voimauttavia valokuvia -päättötyönäyttely (ryhmän näin päättäessä)

Jos harkitset tätä upeaa kokonaisuutta, sinulle tarjoutuu keväällä siihen upea mahdollisuus, sillä viidennen jatkoryhmän päättötyönäyttely Lempeä Katse V – Voimauttavia valokuvia yleisöseminaareineen odottaa sinua touko-syyskuussa Harjavallassa kiehtovien projektien äärelle. Parhaillaan ensimmäistä vuottaan opiskelevan erikoistumisryhmä kuuden Lempeä Katse näyttely ajoittuu 2024 loppuvuoden tienoille. Näyttelyssä pääset tutustumaan siihen, miten koulutus on palvellut eri alojen ammattilaisia heidän työssään sekä millaisia asioita jatko-opiskelijat ovat löytäneet henkilökohtaiseen elämäänsä. Elokuvien, kirjojen ja taustatarinoiden näyttely on aarreaitta, jossa voit rauhassa kuulostella, miten jatkokoulutus resonoi sinussa.

Seitsemäs erikoistumiskoulutusryhmä alkaa vuoden 2024 tienoilla.
Erikoistumiskoulutuksesta järjestetään tarvittaessa etäinfotilaisuuksia!
Tiedustelut Pirita Torvi (Pirita on itse käynyt erikoistumisopinnot),
050-341 4739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi
ILMOITTAUDU OPINTOIHIN »
HALUAN TIETOA OPINNOISTA »

Tutustu myös:

Perusteet-käyneiden parikuvausretki »

Lähellä Etänä – Rakkaudellinen Katse etäasiakastyössä »