LÄHELLÄ ETÄNÄ – RAKKAUDELLINEN KATSE ETÄASIAKASTYÖSSÄ

Lähellä   Etänä   –   Rakkaudellinen   Katse   etäasiakastyössä

Voimauttavan valokuvan kehollisesta työotteesta tukea etätyösiirtymään – verkkointensiivikurssi.

LahellaEtana-RakkaudellinenKatseEtaasiakastyossa

Kenelle?

  • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet jo käyneelle.
  • Tueksi etäopetukseen, etäterapiaan, etäkuntoutukseen, etätyönohjaukseen jne.

Millainen koulutus?

  • Voimauttavan valokuvan työotteen konkreettista siirtämistä etämuotoiseen työhön.
  • Kuusi viikkoa kestävä intensiivirakenne, johon liittyy video-opetuksen ja tehtävien lisäksi mahdollisuus verkkotapaamisiin ja whatsup-rinkiin. Kurssia voi soveltaa omatoimisesti tai työnohjauksellista tukea kasvokkaisessa etäyhteydessä saaden.
  • Tavoitteena on, että pääset kokeilemaan ja ottamaan käytäntöjä suoraan työhösi vielä korona-syksyn mahdollisina eristys- ja etätyöaikoina riippumatta siitä, koskeeko eristys sinua ja perhettäsi vai asiakkaitasi ja työyhteisösäsi.

Etätyösiirtymä ravistelee Suomea. Olisiko mahdollista, että tästä syntyisi jotain hyvää? Etäyhteyden ei tarvitse olla etäistä, päinvastoin: oman terapeutin, ohjaajan tai opettajan tuki voi olla läsnä häntä tarvitsevan ihmisen arjessa oikea-aikaisesti, jokapäiväisenä läheisyyden tunteena, syvänä sävynä nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. Mobiililaitteiden kautta oma tukihenkilö voi olla läsnä useammin ja tuoda kokemuksen siitä, että kanava on auki, ”joku tässä maailmassa juuri nyt on herkistynyt minun puoleeni – kuulemaan huoleni tai oppimisen iloni – jakamaan sen, mitä kulloinkin maailmassani on”. Etäyhteys voi olla henkilökohtaisempaa ja keskittyneempää ja avata yhteyden entistä paremmin molempiin suuntiin. Voimauttavassa valokuvassa on kyse on kehollisesta peilaamisesta: kasvokkain ilmaistusta huomiosta, eläytymisestä ja tuesta. Kun tämä yhteyden perusta tulee osaksi laitevälitteistä kohtaamista, ei kohtaaminen heikkene, päin vastoin: helppo tavoitettavuus voi tuoda suhteeseen uutta läheisyyttä ja herkkyyttä.

Katso pilottiryhmän yhteinen harjoitusprojekti: Ota minut tällaisena

 

Koronakevääseen 2020 suunniteltu etämuotoinen koulutus on nyt saatavilla omatoimiopiskeluna. Työpajaan sisältyy optio whatsup-viestilinjaan sekä opiskelijan tarpeen mukaisiin teemoihin räätälöityyn etätapaamiseen Miina Savolaisen kanssa.

Kurssi-info ja tiedustelut:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Tutustu myös:

Perusteet-käyneiden parikuvausretki »

Voimauttavan valokuvan erikoistumisopinnot 40op starttaa toukokuussa 2021 »