RÄÄTÄLÖITY PERHEPROSESSI

RÄÄTÄLÖITY PERHEPROSESSI

RaataloituPerheprosessi

Koko perheen Jokainen näkyväksi -prosessi!

Räätälöityä voimauttavan valokuvan perhetyötä: Perheen yhteinen prosessi juhlistamaan yhteyttä tai avaamaan solmuja! Lempeän katseen luotseina menetelmän palkittu kehittäjä Miina Savolainen tai menetelmäohjaaja, lastensuojelun perhetyöntekijä Pirita Torvi.

Jokainen näkyväksi -projekti perhejuhlaan!

– Onko Perheessänne (tai asiakasperheessäsi) siirtymävaihe, merkkipäivä tai erityinen syy juhlia yhteyttänne? Oletteko selvinneet raskaasta elämänjaksosta tai oletteko vaan niin onnellisia siitä, että te juuri saatte olla olemassa toisillenne, että sitä olisi aihetta tehdä näkyväksi, iloita ja juhlistaa? Vai onko perheessänne muutostilanne ja uusia perheenjäseniä, jotka eivät vielä tunnetasolla ole liittyneet yhteisöön tai kun kaikki eivät vielä tunne toisiaan syvästi? Voimauttavan valokuvan Jokainen näkyväksi -projekti merkitsee sallivaa ja perheen moniäänisyyttä juhlistavaa prosessia, jossa jokainen yhteisön jäsen tulee kuvatuksi haluamallaan tavalla. Prosessin aikana perheenjäsenet pääsevät tutustumaan herkemmin ja kuuntelevammin toistensa maailmoihin. Jokainen saa vuorollaan toisten arvostavan ja rakastavan palautteen tavalla, jolla itse kaipaa tulla ymmärretyksi. Prosessin aikana syntyneistä kuvista, tarinoista, haastatteluista, musiikista jne. kootaan Meidän Maailman Ihanin Perhe -elokuva, perhejuhlien ikimuistoinen kohokohta, jonka jokainen saa itselleen talteen myös oman prosessinsa kera laajemmassa muodossa, esim kirjana tai elokuvana! Työskentely mukautuu perheenjäsenten erilaisiin tarpeisiin ja siinä voidaan hyödyntää elämäntarinallista kuvastoa, perheestä voidaan ottaa uusia kuvia ja perheenjäsenet voivat kuvata myös toisiaan voimauttavalla, kuuntelevalla tavalla. Ihana ja parantava prosessi synnyttää läheisyyttä sekä ymmärrystä perheenjäsenten erilaisuutta kohtaan. Se liikuttaa ja tuo syvää iloa!

Solmut auki – lohduttava ja siltoja rakentava perheprosessi!

Onko perheessäsi (tai asiakasperheessäsi) haavoja tai vaikeasti anteeksiannettavia tai ymmärrettäviä asioita? Onko sinulla haasteita ymmärtää suhdettasi toiseen perheenjäseneen ja siihen, mitkä asiat oikeastaan hiertävät ja vaikeuttavat läheisyyttä ja luottamusta? Voimauttavan valokuvan prosessi on kahden tai useamman perheenjäsenen välinen lohdun, ymmärryksen ja keskinäisen erilaisuuden hyväksymisen ja arvostuksen ensiaskel, johon saatte mukaan oman lempeän katseen luotsin. Prosessilla on turvalliset pelisäännöt, jotka auttavat keskittymään rakentavaan ja hyvään, siihen, mikä toimii ja missä asioissa voitte vilpittömästi arvostaa ja ymmärtää toisianne. Voimauttavan valokuvan prosessi on yhteistä innostavaa ja palkitsevaa tekemistä, jossa ei vaadita ihmisiä tilille vaikeista asioista, vaan katsotaan tavallaan niiden ylitse: toista ihmistä ilman tämän vaikeuden tuomia ”silmälaseja”. Työskentelyssä on mahdollista siirtyä omasta näkökulmasta elämyksellisesti toisen näkökulmaan, ymmärtää hänen erilaista maailmaansa ja antaa sen tulla itselle tunnetasolla koskettavaksi. Voimauttava prosessi tuottaa pehmentymistä ja herkistymistä, halua tulla toista puoliväliin vastaan. Kumpikaan/kukaan osapuolista ei joudu luopumaan omasta näkemyksestään, eikä näkemyksiä aseteta vastakkain. Ne eivät ole oikein tai väärin, vaan ainoastaan erilaisia. Voimauttava valokuva -prosessi synnyttääkin yhteyttä, jossa on mukana sallivuus: huolimatta erilaisuudestamme, haluamme silti rakastaa ja arvostaa toisiamme. Työskentely voi sisältää sekä yksilövaiheita, että yhdessä toteutettavia kuvausretkia, moniänisten kuvatarinoiden rakentamista ja kohtaamisia kuvien merkitysten äärellä. Prosessissa näkyväksi tulevaa hyvää juhlistetaan ja sille rakennetaan pysyvä muoto esim kuvaesityksen, kirjan tai juhlan muodossa.

 

Yksilöllisessä suunnittelussa sinua auttaa:
Pirita Torvi, 050-341 4739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi