VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN RYHMÄTYÖKALU

Voimauttavan valokuvan Ryhmätyökalu 4op

VV-Ryhmatyokalu

Kenelle:
Voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo suorittaneille.

Työskenteletkö mm. tällaisten asioiden parissa?

  • Terapeuttinen ryhmätyö ja vertaisryhmän voima.
  • Kasvatuksellinen tai pedagoginen työ.
  • Työyhteisön tai muun tiimin/joukkueen kehittäminen.
  • Ryhmän moniäänisyys, jokaisen näkyväksi tuleminen.
  • Kiusaamisen, näkymättömyyden ja negatiivisten kierteiden ehkäisy. Jännitteiden purkaminen.
  • Ryhmän emotionaalinen turvallisuus, tunnetaidot, herkkyys kuulla ja nähdä – mentalisaatio. Luottamuksen, arvostuksen ja kiintymyksen synnyttäminen.
  • Henkilökohtainen sekä ryhmän identiteettityö vertaisten tuella, osana pedagogista tai esim. psykoedukatiivista sisältöä.
  • Ryhmän arvostavat vuorovaikutustavat, lempeä katse, puhumisen tapa ja palautteen anto.
  • Keskinäisen erilaisuuden (vahvuuksien, kummallisuuksien) hyväksyminen, sietäminen ja arvostaminen. Sallivuus.

Ryhmätyökalu-kurssi on täydennyskoulutus voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo aiemmin läpikäyneille ihmistyön ammattilaisille, jotka työskentelevät ryhmien kanssa tai haluavat kehittää työtapaansa ihmisten välistä yhteyttä syvemmin rakentavaksi.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmään pohjaaviin dialogisiin työtapoihin, joilla parannetaan ryhmän jäsenten keskinäistä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta sekä kykyä arvostavaan tunnevuorovaikutukseen. Koulutuksen harjoitukset tukevat työntekijän kykyä olla arvostavasti ja tunneherkästi kaikkien ryhmäläisten puolella (myös esim. niiden, joiden toimintatavat herättävät työntekijässä itsessään negatiivisia tunteita). Koulutuksen tavoitteena onkin avata uusia mahdollisuuksia ryhmätyöhön työntekijän oman katsomisen tavan muutoksen kautta.

Rakenna voimauttavan valokuvan
työotteeseen perustuvia
-ryhmätyöskentelymalleja
omaan arkityöhösi: Voimauttava vertaisryhmä?
Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä ja sovittelua?
Rakkaudellinen työyhteisö? Mikä olisi sinun työsi ytimessä?

Neljästä työpajatapaamisesta koostuvassa teemakoulutuksessa tutustutaan konkreettisiin ryhmätyöskentelytapoihin, omakohtaista, kokemuksellista oppimista unohtamatta. Koulutuksen aikana sinun on mahdollista kehittää omiin työmuotoihisi soveltuvia menetelmätyökaluja. Työpajassa saat ohjausta menetelmien soveltamisessa juuri omien asiakkaittesi, oppilaittesi ja työyhteisösi tarpeeseen.

Koulutuksen aikana toteutetaan pilottityyppinen, oma voimauttavaan valokuvaan perustuva ryhmätyökokeilu, jonka toteuttamiseen ja reflektointiin saat ohjaaja Miina Savolaisen henkilökohtaisen työnohjauksellisen tuen. Kokeilun pohjalta hiotaan oma ryhmätyön malli kurssin jälkeistä jatkokäyttöä varten, jota sinun on mahdollista varioida uusien ryhmien kanssa. Pilotin sisällöt ja rakenne voivat perustua esim. työpajamuotoiseen tai vertaisryhmätyyppiseen työskentelyyn tai ryhmätapaamisten välillä toteutettaviin harjoituksiin, joita ryhmäläiset työstävät itsenäisesti. Pilottisi voi olla myös voimauttavan valokuvan tuomista osastoyhteisöön, jossa ihmiset elävät yhdessä tai menetelmän integroimista kouluopetuksen tai työyhteisön kehittämisen tavoitteisiin.

Syvällisemmän ryhmätyömallipilotin lisäksi ideoimme arkisia, monikäyttöisiä tapoja käyttää valokuvaa osana normaalia työtä, kuten tutustumista, palautteenantoa, jännitteiden liennyttämistä, tai vaikkapa oppimistehtävää. Kurssin lähtökohtana on, että saat monipuolistettua voimauttavan valokuvan perusteet -koulutuksessa omaksumaasi työotetta konkreettisella työmenetelmäpatteristolla, joka laajentaa kykyäsi löytää eri asiakkaittesi tarpeisiin tai työsi rakenteisiin helposti siirrettäviä sovelluksia.

Työtavat, tapaamispaikka ja korona-huomiointi

Ryhmätyökalu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa. Voimauttavan valokuvan menetelmän dialogisen etiikan mukaisesti työskentely sisältää myös henkilökohtaista prosessointia ja työtapojen kokeilemista ensin elämyksellisesti, jotta saat itse autenttisen kokemuksen harjoitusten tunnemerkityksistä ja vaikuttavuudesta.

Työpajatapaamiset tapahtuvat kodikkaassa ja inspiroivassa hengessä Miinan Savolaisen    opetusasunnossa Helsingin keskustan tuntumassa, Siltasaaressa (Hakaniemi).

Alkava Ryhmätyökalu-ryhmä
Kevät 2022
1. Työpaja Ke 26.1.2022
2. Työpaja Ti 15.2.2022
3. Työpaja Pe 25.3.2022
4. Työpaja Ti 31.5.2022

Kurssi-info ja tiedustelut:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi
ILMOITTAUDU »

 

Tutustu myös:

Voimautavan valokuvan perhetyökalu »

Voimauttavaa valokuvaa Palastellen – Etätyönohjausrinki »

Voimauttavan valokuvan konsultaatiopäivä »