VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN KONSULTAATIOPÄIVÄT

Voimauttavan valokuvan konsultaatiopäivä

Tuoreutta, elävyyttä, syvyyttä ja moniulotteisuutta työotteeseen!

Sekä mahtavaa kollegiaalista seuraa Miinan keittiön antimien äärellä…

VV-Konsultaatiopaivat

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -käyneille alkaa puolivuosittaiset, avoimet konsultaatiopäivät. Päivä kokoaa menetelmän käyttäjiä Helsinkiin, Miina Savolaisen luokse. Työnohjauksellisen päivän aikana tutustutaan osallistujien esille nostamiin työprojekteihin ja mietitään yhdessä niistä nousseita kysymyksiä.

Päivän ajatuksena on tuoda ratkaisumalleja pohdituttaviin tilanteisiin sekä vahvistaa ja elävöittää menetelmän työotetta samanhenkisten tekijöiden seurassa. Virkistäytymisen ja kollegiaalisen tutustumisen hengessä päivä sisältää myös yhteisen kevyen lounaan sekä iltapäiväkahvit. Päivä on myös hieno mahdollisuus luoda yhteyksiä menetelmän työotetta ja arvomaailmaa työssään käyttäviin, kohtaamistyötä tekeviin ihmisiin. Ehkä olet kaivannut ihmisiä, jotka jakavat samaa maailmaa?

Konsultaatiopäivä sopii paitsi palautteen ja jatkokehittämisideoiden saamisen omiin, jo toteutettuihin vv-projekteihin, myös menetelmän työotteen käynnistelyyn. Jos olet arastellut ottaa menetelmää osaksi arkityötäsi tai kokenut hankalaksi löytää sille tilaa, voit tulla mukaan saamaan muilta rohkaisua ja Miinalta konkreettisia soveltamistapoja juuri sinun työhösi. Toisaalta saat spesifiä kehittämisapua työhösi, vaikka olisit käyttänyt menetelmää jo paljonkin.

Syksyn 2021 Konsultaatiopäivä: Ma 15.11.2021

Kurssi-info ja tiedustelut:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi
ILMOITTAUDU »

Tutustu myös:

Voimautavan valokuvan perhetyökalu »

Voimauttavan valokuvan Ryhmätyökalu 4op »

Voimauttavaa valokuvaa Palastellen – Etätyönohjausrinki »