TYÖPAJAT OMAAN IDENTITEETTITYÖHÖN JA PERHEESEEN

Työpajat omaan identiteettityöhön ja perheeseen

Omaan identiteettityöhön tarkoitetut koulutukset eivät edellytä aiempia voimauttavan valokuvan menetelmäopintoja tai kohtaamistyön ammatillista taustaa, vaan ne ovat kaikille avoimia. Koulutuksia voi silti hyödyntää myös täydennyskoulutuksena voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteitten jälkeen.

TyopajatOmaanIdentiteettityohonJaPerheeseen