RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET RYHMILLE

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET RYHMILLE

Lisää työn merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta: tutustuta yhteisösi voimauttavan valokuvan työotteeseen!

Voimauttavan valokuvan koulutuspäiviä tai työpajasarjoja on mahdollista toteuttaa räätälöidysti organisaation omaan käyttöön. Lyhyempien tutustumiskoulutusten painotus on työotteeseen tutustumisessa teorian ja omakohtaisen kokemuksen kautta. Menetelmän ammatillinen soveltaminen asiakastyössä edellyttää voimauttavan valokuvan ammatillisten perusteitten (10op) suorittamista. Myös perusteet- kokonaisuus voidaan räätälöidä organisaation omalle henkilökunnalle sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille.

  • Voimauttavan valokuvan tutustumisluento
  • Voimauttavan valokuvan tutustumispäiväkoulutus
  • Voimauttavan valokuvan tutustumistyöpajakokonaisuus (2-4 tapaamista)
  • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10op omalle organisaatioll

Tiedustelut ja tilaukset:
Koulutusassistentti Pirita Torvi
p. 050-341 4739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi

Tutustu myös:

Yhteisöprosessi »