VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERHETYÖKALU

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERHETYÖKALU

VV-Perhetyökalu

Kenelle:

Voimauttavan valokuvan perusteet (10op) suorittaneille.

Työskenteletkö mm. tällaisten asioiden parissa?

  • Työntekijän kasvatuskumppanuus lapsen perheen kanssa.
  • Vanhemmuuden tiimi ja parisuhde.
  • Perheen kuormittavat elämäntilanteet: ero, erityislapseen liittyvä huoli, kriisit.
  • Paljon anteeksiantoa vaativat perheasetelmat: uusperheet, sijaisperheen ja biologisen perheen välinen dynamiikka.
  • Negatiiviset kierteet perheenjäsenten välillä: teinin ja vanhemman vuorovaikutushaasteet, sisaruuden tai parisuhteen monimutkaistuneet tilanteet.
  • Perheenjäsenten väliset vuorovaikutus- ja tunnetaidot: neuvontatyö, vertaisryhmät, koulutus, läheisneuvonpito.
  • Työntekijää kuormittavat perhekohtaamiset: huoli, epäilys ja negatiiviset tunteet perheenjäseniä kohtaan.

Perhetyökalu-kurssi on täydennyskoulutus voimauttavan valokuvan perusteet (10op) jo aiemmin läpikäyneille ihmistyön ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa tai haluavat kehittää yksilötyötään perhelähtöisemmäksi.

Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmään pohjaaviin dialogisiin työtapoihin, joilla parannetaan asiakasperheenjäsenten keskinäistä ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta sekä kykyä arvostavaan tunnevuorovaikutukseen. Koulutuksen harjoitukset tukevat työntekijän kykyä olla arvostavasti ja tunneherkästi kaikkien asiakasperheenjäsenten puolella (myös esim. niiden, joiden toimintatavat herättävät työntekijässä itsessään negatiivisia tunteita). Koulutuksen tavoitteena on avata uusia mahdollisuuksia perhetyöhön työntekijän oman katsomisen tavan muutoksen kautta.

Rakenna voimauttava valokuva -työskentelymalleja omaan asiakastyöhösi perheiden kanssa

Neljästä työpajatapaamisesta koostuvassa teemakoulutuksessa tutustutaan konkreettisiin perhetyöskentelytapoihin, ensin oman tunneperheen kanssa toteutettavien valokuvaharjoitusten kautta, ja myöhemmin kehittämällä omaan perustehtävään ja työmuotoihin soveltuvia menetelmätyökaluja. Työpajassa saat ohjausta menetelmien soveltamiseen juuri omien asiakkaittesi ja työyhteisösi tarpeeseen.

Koulutuksen aikana toteutetaan pilottityyppinen, oma voimauttavaan valokuvaan perustuva asiakasperhetyökokeilu, jonka toteuttamiseen ja reflektointiin saat ohjaaja Miina Savolaisen henkilökohtaisen työnohjauksellisen tuen. Kokeilun pohjalta hiotaan oma perhetyömalli kurssin jälkeistä jatkokäyttöä varten, jota sinun on mahdollista varioida uusien perheiden tai perheryhmien kanssa. Pilotin sisällöt ja rakenne voivat perustua esim. työpajamuotoiseen tai vertaisryhmätyyppiseen työskentelyyn tai vastaanottokäyntien välillä toteutettaviin harjoituksiin, joita perhe työstää itsenäisesti. Työskentely voi merkitä myös yksilöasiakkaan perheen laajentamista mukaan prosessiin.

Syvällisemmän perhetyömallipilotin lisäksi ideoimme arkisia, monikäyttöisiä tapoja käyttää valokuvaa osana normaalia työtä, kuten verkostopalavereita, kasvatuskeskusteluja, perheterapiaa, perhevertaisryhmää tai vastaanottokäyntejä. Kurssin lähtökohtana on, että saat monipuolistettua voimauttavan valokuvan perusteet -koulutuksessa omaksumaasi työotetta konkreettisella työmenetelmäpatteristolla, joka laajentaa kykyäsi löytää eri asiakkaittesi tarpeisiin tai työsi rakenteisiin helposti siirrettäviä sovelluksia.

Perhetyökalu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa. Voimauttavan valokuvan menetelmän dialogisen etiikan mukaisesti työskentely sisältää myös henkilökohtaista prosessointia ja työtapojen kokeilemista ensin oman tunneperheen jäsenten kanssa, jotta saat itse autenttisen kokemuksen harjoitusten tunnemerkityksistä ja vaikuttavuudesta.

Työpajatapaamiset tapahtuvat kodikkaassa ja inspiroivassa hengessä Miinan luona Helsingin keskustan tuntumassa, Siltasaaressa.

Alkava Perhetyökalu-ryhmä
Syksy 2021 – Kevät 2022
1. Työpaja Ke 17.11.2021
2. Työpaja Ma 13.12.2021
3. Työpaja Pe 11.3.2022
4. Työpaja Ke 11.5.2022

Kurssi-info ja tiedustelut:
Pirita Torvi 050-3414739
koulutukset@voimauttavavalokuva.fi
ILMOITTAUDU »

Tutustu myös:

Voimauttavan valokuvan Ryhmätyökalu 4op »

Voimauttavaa valokuvaa Palastellen – Etätyönohjausrinki »

Voimauttavan valokuvan konsultaatiopäivä »