TYÖYHTEISÖILLE

Arvostavan katseen työyhteisö!

TyoyhteisoilleJaRyhmille

Voimauttavan valokuvan menetelmän vahvuus on ymmärryksen ja arvostuksen luominen erilaisten ihmisten välillä. Menetelmää sovelletaan mm. työyhteisöjen kehittämisessä, johtamisen tukena, vertaisryhmätyöskentelyssä tai tiimin tai joukkueen yhteen hitsaamisessa. Tilaa yhteisöllesi voimauttava prosessi tai tutustumiskoulutus. Molempia on mahdollista sovittaa joko kertaluontoiseen päivä- tai luentotilaisuuteen tai useasta tapaamiskerrasta ja väliharjoituksista koostuvaksi prosessiksi.